Практичне навчання
Невід'ємною складовою частиною процесу  підготовки молодших медичних спеціалістів є практика студентів.
Практична підготовка студентів у коледжі здійснюється згідно з "Положенням про організацію проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації", затвердженим наказом МОЗ України від 17.12.2005 №690 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10.01.2006 №7/11881, "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом МОН України від 08.04.1993 №93 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 20.12.1994 №351 розробленого на основі Закону України "Про вищу освіту". Навчальна практика студентів проводиться відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 24.06.2011 №649.
Виробнича та переддипломна практики проводяться згідно з програмою затвердженою Головним управлінням закладів освіти МОЗ України у 2011 році.
Практика студентів проводиться на базах, що відповідають вимогам програм практики і затверджені наказом Управління  охорони здоровя Херсонської обласної державної адміністрації від 10.09.2012№336-к.
Після проходження практики – студенти складають диференційований залік.

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня