Индекс материала
Бібліотека
Страница 2
Сучасна бібліотека
Все страницы

Історія бібліотеки

Історія розвитку нашої бібліотеки є частиною біографії Херсонського базового медичного коледжу. Нажаль, інформації про перші етапи її розвитку не збереглося. Разом із розбудовою навчального закладу (з 1944 року) розпочала свою роботу теперішня бібліотека.

Організацію і комплектування фонду післявоєнної бібліотеки провела завідуюча Богдан Олена Миколаївна. Це була творча людина, яка здобула дві вищі освіти: педагогічну і бібліотечну. Роботу в бібліотеці поєднувала із викладанням історії СРСР. Олена Миколаївна працювала на посаді завідуючої бібліотеки до 1951 року. У цьому ж році вона була переведена на посаду директора Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки.

 У 50-десяті роки бібліотека існувала як окрема структурна одиниця з фондом до 10 000 примірників, до якого входили видання фондів попередніх бібліотек. Про це свідчать книги, які збереглися до нашого часу. На кожній з них чітко видно штемпельований екслібрис бібліотеки попереднього навчального закладу: фельдшерсько-акушерської школи, фармацевтичної школи, Херсонського медичного технікуму, Херсонської середньої медичної школи, з 1954 року на книгах стояв штамп Херсонського медичного училища, а з 2001 року – Херсонського базового медичного коледжу.

 З вересня 1960 року розпочалася реорганізація бібліотечного фонду, були оформлені нові інвентарні книги. Аналіз перших інвентарних книг дає можливість сказати, що книжковий фонд навчального закладу був універсальним (медична, методична, політична, художня література). До фонду входили книги довоєнних та післявоєнних випусків. На 7.10.1960 року бібліотечний фонд склав 11 888 примірників.

 З 1945 року по 1961 рік у штаті бібліотеки одна людина – завідуюча. У 1961 році до штату бібліотеки ввели ще одного бібліотекаря, а з 1966 року чисельність працівників зросла до трьох (завідуюча і два бібліотекаря). Бібліотека мала у своєму розпорядженні кафедру видачі підручників, читальну залу, в якій студенти засиджувалися допізна, готуючи домашні завдання, та книгосховище. Розміщувалася бібліотека у приміщенні навчального закладу за адресою:             вул. Червонопрапорна, б. 32.

Бібліотечний фонд постійно зростав і на 19.11. 1966 року становив 26 480 примірників.

 У цей період в бібліотеці працювали:

 • Тряпіцина Г.І. (з 1951 р. по 1975 р.)
 • Баум Р.А. (з 1966 р. по 2001 р.)
 • Василенко А.П. (з 1965 р. по 1973 р.)
 • Дяченко (Ремешевська) В.В. (з 1973 р. по 1980 р.)

 З 1953 року по 1974 рік бібліотеку очолювала Тряпіцина Ганна Іванівна, яка мала середню фахову освіту.

Ганна Іванівна брала участь у навчальному процесі: викладала студентам основи бібліографічних знань, працювала куратором груп, перевіряла проходження виробничих практик. Вона неодноразово отримувала подяки від керівництва навчального закладу «За активное содействие дирекции, коллективу преподавателей и общественным организациям в обучении и воспитании учащихся».

 У 1973 році бібліотека отримала у своє розпорядження нове приміщення за адресою вул. Бериславське шосе, б. 26, площею 78м2 з читальною залою на 30 місць.

Бібліотечний фонд постійно зростав і на 1980 рік становив 78 683 примірника.

 З 1980 року по 1984 рік у бібліотеці працювали:

 • Баум Р.А. (з 1966 р. по 2001 р.)
 • Пейсахович М.С. (з 1980 р. по 1984 р.)
 • Демянчук Т.В. (з 1983 р. по 2008 р.)
 • Вишенська В.В. (з 1980 р. по 1984 р.)

 З 1984 року бібліотека знаходиться у цокольному поверсі приміщення навчального закладу за адресою вул. Перекопська, 164 –А. Загальна площа бібліотеки -270 м2. До послуг читачів читальна зала на 30 місць, абонементний відділ, з відкритим доступом до фонду та книгосховище підручників  та художньої літератури.

 У 1985 році бібліотека обслуговувала 2302 читача, з них 2110 студентів. Фонд виріс до 126 020 примірників. У зв’язку зі збільшенням чисельності студентів та книжкового фонду, бібліотечний штат виріс до шести одиниць. У бібліотеці був створений бібліографічний відділ, до якого увійшли уже існуючі каталоги (алфавітний і систематичний) та організовані картотеки газетно-журнальних статей, з якими постійно працює бібліограф.

 З 1974 року по 2001 рік очолювала бібліотеку    Баум Раїса Анатоліївна. Вона була дійсно фахівцем своєї справи, сформувала колектив однодумців. За час її роботи у бібліотеці фонд постійно поповнювався новими підручниками, був організований прекрасний фонд художньої літератури, так як вона вважала, що «не хлібом єдиним…». За її ініціативою у читальній залі організовувалися часи поезії, літературні години як для студентів, так і для співробітників.

 Раїса Анатоліївна брала участь у навчальному процесі: викладала студентам основи  бібліотечно-бібліографічних знань, призначалася куратором груп, брала участь у методичних конференціях. У 1997 році «За отличные успехи в среднем специальном образовании» була нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

 В цей час у бібліотеці працювали:

 • Баум Р.А. (з 1966 р. по 2001 р.)
 • Хряпко А.Ф. (з 1984 р. по 2010 р.)          
 • Бардієр В.М. (з 1989 р. по 2011 р.)
 • Демянчук Т.В. (з 1983 р. по 2008 р.)
 • Казначеєва А.С. (з 1990 р. по 2001 р.)     
 • Відюк Н.М. (з 1995 р.)
 
Хряпко Аза Фролівна – досвідчений фахівець.
52 роки віддала бібліотечній справі, з них 26 років працювала бібліотекарем медичного коледжу. З 2010 року на заслуженому відпочинку.
 
Бардієр Валентина Миколаївна має бібліотечний стаж 31 рік.
У медичному коледжі працювала 22 роки бібліотекарем абонементу.
З 2011 року на заслуженому відпочинку.
На 2001 рік бібліотечний фонд склав 154 722 примірники. Необхідно відмітити, що у фонді накопичилась достатня кількість застарілої літератури, яку ми і почали  вилучати із фонду.
 На 01.01.2013 р. фонд складає 98 794 примірники.

Сучасна бібліотека

З листопада 2001 року бібліотеку очолює ініціативний, освічений фахівець Відюк Надія Миколаївна.

За роки її роботи покращена матеріально-технічна база, бібліотека взяла напрямок на комп’ютеризацію та автоматизацію бібліотечних процесів.

Станом на 2011 рік бібліотека має два комп’ютери, один із підключенням до мережі Інтернет. При цьому постійно відбувається поповнення книжкового бібліотечного фонду (підручники, навчально-методична література, художні твори) та фонду періодичних видань. Починаючи з 1993 року фонд підручників поповнюється тільки україномовними виданнями і зараз налічує 13427 примірників. 

На теперішній час у бібліотеці сформувався постійний штатний колектив із шести бібліотекарів, кожен з яких відповідає за певну ділянку роботи.

 

 

 

У читальній залі працює бібліотекар Суліма Валентина Петрівна. Вона забезпечує роботу читачів із книгами, підручниками, періодичними і довідковими виданнями російською та українською мовами у межах приміщення читального залу, організовує роботу студентів з комп’ютером.

Проводить популяризацію фонду бібліотеки у формі книжкових виставок та переглядів літератури. А також здійснює комп’ютерну обробку бібліотечної документації.

 У бібліотеці коледжу добре організовано інформаційно-бібліографічне середовище, яке відповідає запитам і потребам читачів. 

Бібліограф Дзюбенко Оксана Володимирівна відповідальна за ведення і редагування алфавітного та систематичного каталогів. Вона проводить аналіз та опис періодичної преси із послідуючим поповненням тематичних картотек, виконує різні види бібліографічних довідок. Для ознайомлення читачів із новими надходженнями оформлює інформаційні бюлетені, проводить дні інформації, огляди книг та періодичних видань. 

З відкритим доступом до фонду на абонементі працюють бібліотекарі Селіверстова Людмила Анатоліївна та Харуца Тетяна Іванівна. Кожного семестру вони здійснюють видачу навчальної літератури студентам.

Також знайомлять читачів із фондом абонементу, проводять індивідуальні бесіди щодо збереження друкованих видань, організовують виставки навчальної та художньої літератури.

 

У відділі комплектування та обробки працює бібліотекар Рибіна Світлана Іванівна. Вона здійснює технічну обробку нових надходжень, оформлює описи на списану літературу, а також проводить перевірку та розстановку повернутих книг.

 Бібліотека виконує своє основне призначення – інформаційне забезпечення навчального процесу, а також бере активну участь у виховній роботі коледжу.

 На базі читальної зали проходять літературні години, виховні заходи, диспути, бесіди та огляди літератури.

 

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня