Индекс материала
Бібліотека
Страница 2
Сучасна бібліотека
Все страницы

Сучасна бібліотека

З листопада 2001 року бібліотеку очолює ініціативний, освічений фахівець Відюк Надія Миколаївна.

За роки її роботи покращена матеріально-технічна база, бібліотека взяла напрямок на комп’ютеризацію та автоматизацію бібліотечних процесів.

Станом на 2011 рік бібліотека має два комп’ютери, один із підключенням до мережі Інтернет. При цьому постійно відбувається поповнення книжкового бібліотечного фонду (підручники, навчально-методична література, художні твори) та фонду періодичних видань. Починаючи з 1993 року фонд підручників поповнюється тільки україномовними виданнями і зараз налічує 13427 примірників. 

На теперішній час у бібліотеці сформувався постійний штатний колектив із шести бібліотекарів, кожен з яких відповідає за певну ділянку роботи.

 

 

 

У читальній залі працює бібліотекар Суліма Валентина Петрівна. Вона забезпечує роботу читачів із книгами, підручниками, періодичними і довідковими виданнями російською та українською мовами у межах приміщення читального залу, організовує роботу студентів з комп’ютером.

Проводить популяризацію фонду бібліотеки у формі книжкових виставок та переглядів літератури. А також здійснює комп’ютерну обробку бібліотечної документації.

 У бібліотеці коледжу добре організовано інформаційно-бібліографічне середовище, яке відповідає запитам і потребам читачів. 

Бібліограф Дзюбенко Оксана Володимирівна відповідальна за ведення і редагування алфавітного та систематичного каталогів. Вона проводить аналіз та опис періодичної преси із послідуючим поповненням тематичних картотек, виконує різні види бібліографічних довідок. Для ознайомлення читачів із новими надходженнями оформлює інформаційні бюлетені, проводить дні інформації, огляди книг та періодичних видань. 

З відкритим доступом до фонду на абонементі працюють бібліотекарі Селіверстова Людмила Анатоліївна та Харуца Тетяна Іванівна. Кожного семестру вони здійснюють видачу навчальної літератури студентам.

Також знайомлять читачів із фондом абонементу, проводять індивідуальні бесіди щодо збереження друкованих видань, організовують виставки навчальної та художньої літератури.

 

У відділі комплектування та обробки працює бібліотекар Рибіна Світлана Іванівна. Вона здійснює технічну обробку нових надходжень, оформлює описи на списану літературу, а також проводить перевірку та розстановку повернутих книг.

 Бібліотека виконує своє основне призначення – інформаційне забезпечення навчального процесу, а також бере активну участь у виховній роботі коледжу.

 На базі читальної зали проходять літературні години, виховні заходи, диспути, бесіди та огляди літератури.

 Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня