Индекс материала
Бібліотека
Страница 2
Сучасна бібліотека
Все страницы

Історія бібліотеки

Історія розвитку нашої бібліотеки є частиною біографії Херсонського базового медичного коледжу. Нажаль, інформації про перші етапи її розвитку не збереглося. Разом із розбудовою навчального закладу (з 1944 року) розпочала свою роботу теперішня бібліотека.

Організацію і комплектування фонду післявоєнної бібліотеки провела завідуюча Богдан Олена Миколаївна. Це була творча людина, яка здобула дві вищі освіти: педагогічну і бібліотечну. Роботу в бібліотеці поєднувала із викладанням історії СРСР. Олена Миколаївна працювала на посаді завідуючої бібліотеки до 1951 року. У цьому ж році вона була переведена на посаду директора Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки.

 У 50-десяті роки бібліотека існувала як окрема структурна одиниця з фондом до 10 000 примірників, до якого входили видання фондів попередніх бібліотек. Про це свідчать книги, які збереглися до нашого часу. На кожній з них чітко видно штемпельований екслібрис бібліотеки попереднього навчального закладу: фельдшерсько-акушерської школи, фармацевтичної школи, Херсонського медичного технікуму, Херсонської середньої медичної школи, з 1954 року на книгах стояв штамп Херсонського медичного училища, а з 2001 року – Херсонського базового медичного коледжу.

 З вересня 1960 року розпочалася реорганізація бібліотечного фонду, були оформлені нові інвентарні книги. Аналіз перших інвентарних книг дає можливість сказати, що книжковий фонд навчального закладу був універсальним (медична, методична, політична, художня література). До фонду входили книги довоєнних та післявоєнних випусків. На 7.10.1960 року бібліотечний фонд склав 11 888 примірників.

 З 1945 року по 1961 рік у штаті бібліотеки одна людина – завідуюча. У 1961 році до штату бібліотеки ввели ще одного бібліотекаря, а з 1966 року чисельність працівників зросла до трьох (завідуюча і два бібліотекаря). Бібліотека мала у своєму розпорядженні кафедру видачі підручників, читальну залу, в якій студенти засиджувалися допізна, готуючи домашні завдання, та книгосховище. Розміщувалася бібліотека у приміщенні навчального закладу за адресою:             вул. Червонопрапорна, б. 32.

Бібліотечний фонд постійно зростав і на 19.11. 1966 року становив 26 480 примірників.

 У цей період в бібліотеці працювали:

  • Тряпіцина Г.І. (з 1951 р. по 1975 р.)
  • Баум Р.А. (з 1966 р. по 2001 р.)
  • Василенко А.П. (з 1965 р. по 1973 р.)
  • Дяченко (Ремешевська) В.В. (з 1973 р. по 1980 р.)

 З 1953 року по 1974 рік бібліотеку очолювала Тряпіцина Ганна Іванівна, яка мала середню фахову освіту.

Ганна Іванівна брала участь у навчальному процесі: викладала студентам основи бібліографічних знань, працювала куратором груп, перевіряла проходження виробничих практик. Вона неодноразово отримувала подяки від керівництва навчального закладу «За активное содействие дирекции, коллективу преподавателей и общественным организациям в обучении и воспитании учащихся».

 У 1973 році бібліотека отримала у своє розпорядження нове приміщення за адресою вул. Бериславське шосе, б. 26, площею 78м2 з читальною залою на 30 місць.

Бібліотечний фонд постійно зростав і на 1980 рік становив 78 683 примірника.

 З 1980 року по 1984 рік у бібліотеці працювали:

  • Баум Р.А. (з 1966 р. по 2001 р.)
  • Пейсахович М.С. (з 1980 р. по 1984 р.)
  • Демянчук Т.В. (з 1983 р. по 2008 р.)
  • Вишенська В.В. (з 1980 р. по 1984 р.)


Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня