Акушерка - особливий фах

Найбільша таїна Всесвіту - Життя.

Найбільша таїна Життя - Людина.

Найбільша таїна Людини - Творчість.

Акушерка (від французько­го — accoucher) — що означає допомагати при пологах. Це молодший медичний дипломо­ваний спеціаліст, що має пра­во самостійно подавати ме­дичну допомогу при пологах.

Акушерка — особлива про­фесія. Вона першою приймає у свої руки нового жителя Землі. І від того тепла, яке во­на дала йому в перші хвилини, багато залежить, бо в руках акушерки два життя. Новонароджена дитина. Це зви­чайність, бо в кожну секунду на землі народжується дити­на. Це загадковість і незбаг­ненність — бо з двох клітин за десять місяців формується найскладніший організм з усіх живих істот, і на світ з'яв­ляється людина. Для акушер­ки щедрість — абсолютна не­обхідність, вона закон її про­фесії. У такій високогуманній професії, як акушерська, щирість і душевність повинні бути провідними якостями. Акушерка повинна займатися своєю справою за покликан­ням, любити свою професію і любити своїх пацієнтів — жінок і дітей.

Вагітність — дивовижний період у житті жінки. Італієць Уельс, лікар ми­нулого століття, поетично назвав цей час "два життя в одній жінці".

Діти мають бути бажаними — вони це дуже відчувають, хвилюються ра­зом з мамою. Вагітні жінки мають бу­ти оточені теплотою і увагою близь­ких, любов'ю чоловіка.

Нині найздоровіший генофонд, який встановили зарубіжні вчені, існує в Південній Кореї. їхні традиції ґрунтуються на суворих правилах у інтимному житті, і вирішивши, напри­клад, мати дитину, за два роки (!) до її зачаття корейці не вживають алкого­лю, не палять цигарок, уникають гос­трих страв і намагаються бути уваж­ними одне до одного. Корейські діти, як правило, виростають здоровими, сильними і витривалими.

Коли мати прикладає свою дитину до грудей, тепло з молоком струменіє глибоко з-під серця, яке огортає і за­хищає дитину від життєвих незгод, проблем, тривог цього світу. Бо й там, в утробі матері, було так затишно. З молоком матері дитина вбирає і це тепло, і здоров'я, і любов.

Як велично написав про вагітну жінку професор Львівського держав­ного національного університету ім. Івана Франка Микола Олексюк у вірші "Звеличення":

"Коли вагітну жінку я стрічаю, То Господа благаю: "Поможи, Щоб той хлопчина, що вродитись має, Мій вік прожив, мене щоб пережив. Щоб те дівчатко, що в святу хвилину Побачить світ, діждалося колись Свого блаженства, - най уродить сина, Собі на щастя, людям на користь. Щоб та матуся, що вродити має, Змогла крізь муки легко перейти..." Моїй рідні, що до життя змагає, У Господа благаю: "Освяти...!"

Кожен четвертий аборт у світі — в нас, на Україні. Сьогодні 1 млн.. подружніх пар в Україні неплідні, з них 868 тисяч через неплідність жінки. Причиною цього у 80% ви­падків є аборт.

Плід у материнському лоні — це дар Божий. Коли жінка з певних причин хоче позбутися зачатого життя, тобто робить аборт, це ля­гає тяжким каменем гріха на її сумління. Жодні виправдання не зможуть його зняти. За всю свою історію людство не знало такої кількості насильницьких смертей.

Щоб зрозуміти, що це вбивство, достатньо подивитися фільм Бернарда Натансона "Безмовний крик". Плід передчуває смерть, по­чинає тривожно рухатися, частота биття серця у нього зростає у два рази, і з наближенням медичного інструмента він розкриває рот у безмовному крику...

Ось що розповіла мені студент­ка, майбутня акушерка, про свої враження про пологи жінки:

"Спостерігаючи за пологами жінки на практичному занятті, я в душі переживаю за обох: жінку і ди­тину. І коли маленька безпомічна людина сповіщає криком свою по­яву на світ, то відчуваю щось особ­ливе, незрівнянне. Адже ця нова людина з часом стане геніальним конструктором чи лікарем, педаго­гом чи інженером. Я б дуже хотіла, щоб на Землі панував мир, щоб діти у світі не голодували, щоб вони були бажаними і любимими. Ми маємо бути рішучими противниками дітов­бивства, піднести голос на захист немовлят, котрих вбивають. Це наш етичний обов'язок хто усвідомлює себе християнами."

 

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня