Индекс материала
Історія коледжу
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Все страницы

Після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників постановою Херсонського облвиконкому №95 від 31.05.1944 року медпрофшкола відновила свою роботу як Херсонська фельдшерсько-акушерська школа (ФАШ).

На основі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 червня
1954 року у відповідності з постановою РНК від 1937 року фельдшерсько-акушерська школа перейменована в Херсонське медичне училище.

Таким чином, Херсонське медичне училище є правонаступником всіх спеціалізованих медичних закладів у нашому місті та продовжувачем їх кращих традицій.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України №585 від 15 листопада

1963 року Херсонське медичне училище визнано базовим.

Точних відомостей про кількість викладачів у 30-х – 50-х роках немає, але відомо, що в ті роки викладали хірургію – Юрженко О.Д., Тітенко М.І., Трубач О.В.; терапію – Каменський, Слуцький А.І., Лесневський П.С.; педіатрію – Литвиненко Т.Ф., Грушкова О.С.; патанатомію – Розенфельд Р.І.; очні хвороби – Строганов В.А.; фізику – Бандурянський Р.Л., Тряпіцин Д.П.; математику – Чернобай А.І., Подбельська А.І.; латинську мову, іноземну мову – Мамаєнко Є.П.; українську мову і літературу – Фідлер О.А.; російську мову і літературу – Сухорукова; хімію, біологію – Смертина Л.М.; дисципліни лабораторної діагностики – Сокол І.Ф.

У шістдесятих-вісімдесятих роках училище було найбільшим в Україні як за контингентом студентів, так і за профілями підготовки фахівців. Тут готували фельдшерів, акушерок, фельдшерів-лаборантів, санітарних фельдшерів, зубних лікарів, фармацевтів, медичних сестер загального профілю та для дитячих лікувально-профілактичних установ. Крім того, при училищі проводилась підготовка медичних сестер дитячих дошкільних установ з терміном
навчання 1 рік.

У 1978 році, зважаючи на високий рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та кадровий потенціал викладачів, в училищі за вказівкою Міністерства охорони здоров'я України відкрито відділення для осіб з вадами слуху за спеціальністю "Стоматологія ортопедична".

Кількість студентів у 60-х – 80-х роках сягала понад 2000 чоловік.

Слід згадати керівників навчального закладу, які зробили свій внесок у справу підготовки висококваліфікованих медичних працівників. Як вище зазначалося, першим керівником фельдшерської школи був старший лікар В.А.Силуянов. З 1916р. завідував фельдшерською, а згодом – акушерською школою Михайло Митрофанович Герман.У повоєнні роки очолювали училище такі керівники: 1946 – 51рр. – Ульянцев Дмитро Іванович, 1952 – 57рр. – Рожнов Степан Іванович, військовий лікар, учасник Великої Вітчизняної війни,            1957 – 59рр. – Руденко Микола Федорович, 1959 – 62рр. – Гуменний Володимир Савелійович.

З 1962 по 1981рр. директор училища Братчук Григорій Іванович розпочав утвердження медучилища як багатопрофільного навчального закладу. 1981 – 1983рр. – виконував обов'язки директора Черняк Микола Петрович, який брав активну участь у розробці навчальних планів з різних спеціальностей, табелів норм оснащення кабінетів для медичних училищ України та Радянського Союзу.

1983 – 1994рр. – директором була лікар-педіатр Нікітіна Лідія Романівна, яка продовжила роботу по зміцненню матеріальної бази училища. Саме в цей час було збудовано нове приміщення училища. З жовтня 1994 по березень 1997року  директор училища – Трещов Віктор Леонтійович, лікар-отоларинголог, зміцнював творчий потенціал колективу, поглиблював зв'язки з лікувально-профілактичними установами.

З березня 1997 року по теперішній час очолює Херсонський базовий медичний коледж Микола Сергійович Ващук. За роки своєї роботи в ХБМК він провів велику організаційну роботу по створенню матеріально-технічної та науково-методичної бази для підготовки медсестер-бакалаврів, що дало можливість змінити статус навчального закладу.

Рішенням ХІХ сесії 23 скликання № 409 від 26.07.2001р. Обласної ради народних депутатів Херсонське базове медичне училище реорганізовано в Херсонський базовий медичний коледж.

Рішенням ХХVІІІ сесії п'ятого скликання Херсонської обласної  ради № 625 від 27.05.2008р. назву Херсонський базовий медичний коледж змінено на Херсонський базовий медичний коледж Херсонської обласної ради.

Згідно з ліцензією МОН України (серія АВ №443084 від 19.01.2009) здійснюється підвищення кваліфікації, спеціалізація молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів і бакалаврів сестринської справи у  галузях знань 1201 "Медицина", 1202 "Фармація" з ліцензованим обсягом 2500 осіб на рік.

Колективом закладу проводиться велика робота по забезпеченню навчального процесу комп'ютерною технікою, сучасним наочним обладнанням, літературою, фантомами та тренажерами, введено в дію спортивний комплекс.Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня