Индекс материала
Історія коледжу
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Все страницы

Історичні етапи діяльності
Херсонського базового медичного коледжу
Херсонської обласної ради

Важливими чинниками, що впливають на якість надання медичної допомоги населенню, є професійна підготовка і раціональне використання медичних кадрів. У зв'язку з цим особливо важливого значення набуває проблема змісту та організації підготовки медичних кадрів, оскільки необхідно сформувати нові стереотипи професійної та соціальної поведінки не тільки лікарів, а й молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів. А безпосередньо вирішувати це завдання покликані колективи вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Херсонський медичний коледж є одним із найстаріших навчальних закладів по підготовці молодших медичних спеціалістів на Україні. Його історія сягає у другу половину ХІХ століття і зумовлена розвитком суспільства того часу.

Рівень і якість життя багато в чому визначаються станом охорони здоров'я. В ті часи для переважної більшості краян медична допомога була недоступною через недостатню мережу медичних установ. Так, в 1857 році в Херсонській губернії медичну допомогу надавали 25 лікарів, 9 лікарських учнів і
21 фармацевт, себто один лікар приходився на 13 тис. жителів.  У селах Херсонського повіту працював один лікар і не було жодної аптеки.

З огляду на такий стан медичної справи при частих епідеміях медичну допомогу отримували лише міщани і заможні, що призводило до масової смертності. Так, в середині ХІХ ст. щеплення віспи проходило незадовільно через нестачу медиків, байдужість поміщиків, організаційні негаразди і селянські забобони. Системи соціального захисту для абсолютної більшості населення не існувало. Злидні, відсутність медичної допомоги й антисанітарія робили людей беззахисними перед епідеміями.

2 жовтня (за старим стилем) 1872 року, в Херсоні почав свою діяльність перший в Херсонській губернії спеціалізований медичний навчальний заклад – земська фельдшерська школа.

Підставою для відкриття земством цієї школи стала відсутність знаючих та досвідчених фельдшерів. Підготовка ж фельдшерів у інших школах перебувала в той час на такому слабкому рівні, що довірити їм справу народного здоров'я становило великий ризик.

За ініціативою прогресивних лікарів Херсонщини був розроблений кращий на той час проект Статуту та навчального плану, затверджений Міністерством внутрішніх справ Росії 13 жовтня 1871 року. Курс земської фельдшерської школи визначався як чотирирічний. Число вихованців-інтернів планувалося спочатку  до 40 чоловік, а потім було збільшено до 50 чоловік. Число екстернів не уточнювалось.

Свого спеціального приміщення школа не мала і розміщувалась у вільних приміщеннях богоугодних закладів. Завідувачем школи згідно зі Статутом призначався старший лікар губернської земської лікарні.

Першим керівником школи став старший лікар В.А.Силуянов, викладачами –  лікарі та ординатори лікарні, запрошувались для викладання і приватні лікарі. Оплата викладача на рік складала 150 карбованців. Нагляд за мораллю вихованців покладався на завідувача школи, вихователя та його помічника. Всі ці особи і складали педагогічну раду школи. Всі справи школи завідувач вів під контролем земської Управи.

З 1878 р. фельдшерська школа працювала за навчальним планом центральної, з тим же терміном навчання, що свідчило про високий рейтинг Херсонської школи в Росії. Перший прийом до школи склав 10 чоловік. В кінці 1876 року кількість учнів досягла 40. Школа знаходилась у повному розпорядженні земської Управи, яка мала право звільняти та приймати викладачів, відраховувати учнів. Тут здійснювалась підготовка фельдшерів для повітових земських лікарень, фельдшерських пунктів та губернської земської лікарні.

До школи приймались хлопці віком від 14 до 20 років, які володіли російською мовою та витримали вступні іспити. Утримання пансіонерів було злиденним. На рік видавалось по 60 карбованців на харчування та 40 карбованців на одяг кожному. На навчальні посібники школі виділялося 200 карбованців на рік. Для виправлення моральних збочень учнів при школі функціонував карцер.

Вивчалися такі дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, початкові відомості про природничі науки, історія та географія Росії, латинська мова, ботаніка, фармакологія, фармакогнозія, анатомія, фізіологія, патологія, терапія, венерологія, хірургія, зуболікування, візити до дому. Практичні заняття проводились в лікарні, причому як денні, так і нічні.

У вісімдесяті роки ХІХ ст. надруковано перші навчальні посібники, авторами яких були викладачі Херсонської земської школи (латинська мова, фармакологія та ін.).

Першими найбільш шанованими лікарями-викладачами були: старший лікар Силуянов В.А., викладач терапії М.Л. Поппер, викладач гігієни І.І. Фельдман, анатомії та фізіології – С.К. Жуковський та ін.

Випускники, які успішно витримали всі перевідні та випускні іспити, одержували свідоцтво на звання фельдшера, а ті, хто відпрацював 4 роки після закінчення школи, одержували звання старшого фельдшера.Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня