Методична робота

Методична робота в коледжі організована відповідно до вимог сучасної педагогічної науки, спрямована на всебічне підвищення рівня кваліфікації  та професійної майстерності як молодих , так і досвідчених викладачів, а в цілому – на розвиток  і досягнення позитивних наслідків навчально – виховної роботи.

Головна проблема, над якою працює педагогічний колектив Херсонського   базового медичного коледжу,– "Управління процесом формування особистості молодого фахівця з метою забезпечення висококваліфікованої лікувально-профілактичної роботи серед громадян  України", відповідно, методична проблема - “Удосконалення педагогічної майстерності викладачів на основі використання інноваційних технологій на впровадження передового педагогічного досвіду з метою підготовки висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів. ”

У коледжі діє методичний кабінет, який є центром методичної роботи коледжу, Генічеського та Бериславського медичних училищ. Колектив коледжу цілеспрямовано працює над  удосконаленням методичного забезпечення навчально-виховного процесу, систематично  вивчає і аналізує навчальні плани, програми, підручники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форм і методів проведення занять та виховних заходів.

Координатором методичної роботи коледжу є методична рада, діяльність якої спрямована на впровадження в  навчально – виховний процес сучасних активних форм і методів навчання, поліпшення якості практичної підготовки студентів, підвищення ефективності підсумкової атестації. Для членів методичної ради пріоритетними залишаються питання професійного та громадянського виховання спеціалістів, розвитку духовно – моральних якостей особистості, національної самосвідомості. 

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня