Лабораторна діагностика

Підготовка спеціалістів зі спеціальності  "Лабораторна діагностика" в коледжі розпочалась у 1937 році.

Випускники коледжу успішно працюють у лікувально-профілактичних закладах міста,Херсона, Херсонської області, України та за її межам

Перспективою розвитку навчально-виховного процесу Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради та спеціальності "Лабораторна діагностика" є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації лаборантів з питань організаційної, адміністративно-господарської та санітарно-гігієнічної роботи в лікувально-профілактичних установах, а також у системі сімейної медицини в області та на Україні.

Якісна підготовка фахівців зі спеціальності  "Лабораторна діагностика" орієнтована на чинні стандарти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам.

Прийом студентів на спеціальність  "Лабораторна діагностика" здійснювався відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

Формування контингенту студентів  за спеціальністю "Лабораторна діагностика" у Херсонському базовому медичному коледжі Херсонської обласної ради проводиться шляхом профорієнтаційної роботи персоналом та студентами коледжу серед учнів навчально-виховних закладів та молоді Херсона і Херсонської області.

Контингент студентів спеціальності  “Лабораторна діагностика” формується, в основному, з випускників Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.

Для проведення теоретичних і практичних занять на спеціальності "Лабораторна діагностика" у навчальних корпусах коледжу та на практичних базах використовуються 22 кабінети і лабораторії, обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог.

Державна атестація випускників проводиться згідно з нормативними документами, визначеними освітньо-професійною характеристикою і освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності  "Лабораторна діагностика".

Коледж забезпечує першим робочим місцем випускників бюджетної форми навчання на 100%. Враховуючи постійно зростаючу потребу у фахівцях-лаборантах міста та області надається можливість працевлаштування випускникам-контрактникам (у межах 60-70%).

Студенти коледжу та студентські сім'ї мають змогу відпочивати зі своїми дітьми на базі відпочинку  Обласної організації "Інваспорт",  розташованій на березі  Дніпра у приміській зоні. 

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня