Виховна робота

Вирішення глобальних проблем, що постають перед народом України сьогодні, вимагає високого рівня освіти, зростання інтелектуального та духовного потенціалу нації, формування нової генерації, національно-свідомої інтелігенції, вихованої на якісно нових ціннісних орієнтаціях та пріоритетах.

Найголовнішим завданням виховного процесу у коледжі є всебічний розвиток особистості, формування активної життєвої позиції молодої людини, комплекс мотивацій для її подальшого всебічного самовираження.  

Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис медика, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентоспроможність на ринку праці.  

Питання виховної роботи під пильною увагою керівництва навчального закладу, засідань педагогічної ради, нарад та семінарів. В коледжі створено цілісну систему виховання, яка грунтується на кращих національних традиціях.

Всебічному вихованню молоді сприяють студентські конференції, зустрічі з цікавими людьми, тематичні вечори, виховні години, навчально-пізнавальні екскурсії.

Традиційними стали в коледжі свята початку навчального року, посвяти у студенти, випуск молодих фахівців.

Виховну роботу в групах здійснюють творчі та ініціативні куратори груп, які проводять роботу з урахуванням вікових та психологічних особливостей студентів. До послуг кураторів орієнтована тематика проведення виховних годин, рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в групах.

Регулярно проводяться екскурсії до краєзнавчого музею, поїздки історичними та культурними  місцями Херсонщини і України.

Куратори груп підтримують тісний зв'язок з батьками студентів, інформують їх про стан навчання та дисципліни їхніх дітей.

Позитивну роль у формуванні цілісної особистості студента-медика відіграють художні клуби за інтересами.  Студенти коледжу залучаються до роботи в гуртках художньої самодіяльності.
В навчальному закладі діє три гуртки:

  1. Вокальний – під керівництвом Слабчак О. І.
  2. Вокально-інструментальний. Керівник - Кучерук Ю. Д.
  3. Хореографічний. Керівник – Кузнєцова О. Е.

Художні колективи коледжу – активні учасники міських та обласних заходів, творчих конкурсів.

Студенти коледжу беруть участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв студентів-медиків та працівників лікувальних установ "Ліра Гіппократа", на якому шість років поспіль ставали лауреатами І та ІІ премій у різних номінаціях.  

Колектив коледжу має чимало цікавих задумів, далекосяжних планів, спямованих на вдосконалення підготовки медичних кадрів, є бажання працювати, є енергія дерзання і творення. А це, звичайно, чималі складові успіху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня