Фармація

Підготовка спеціалістів зі спеціальності  "Фармація" в коледжі розпочалась у 1937 році.

Випускники коледжу успішно працюють у лікувально-профілактичних закладах та аптечних установах міста Херсона, Херсонської області, України та за її межами

Навчально-виховний процес на спеціальності "Фармація" у Херсонському базовому медичному коледжі Херсонської обласної ради забезпечує висококваліфікований колектив.

У коледжі працює 18 циклових комісій, з них на спеціальності  "Фармація" – 10 предметних (циклових) комісій.

Випусковою є предметна (циклова) комісія фармацевтичних дисциплін.

Перспективою розвитку Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради та спеціальності "Фармація" є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації фармацевтів з питань організаційної, адміністративно-господарської та фармацевтичної роботи в аптеках та аптечних установах, а також у системі сімейної медицини в області та на Україні.

Якісна підготовка фахівців зі спеціальності  "Фармація" орієнтована на чинні стандарти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам.

Прийом студентів на спеціальність  "Фармація" здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Формування контингенту студентів  за спеціальністю "Фармація" у Херсонському базовому медичному коледжі Херсонської обласної ради проводиться шляхом профорієнтаційної роботи персоналом та студентами коледжу серед учнів навчально-виховних закладів та молоді Херсона і Херсонської області.

Контингент студентів спеціальності  "Фармація" формується, в основному, з випускників Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.

Державна атестація випускників проводиться згідно з нормативними документами, визначеними освітньо-професійною характеристикою і освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності "Фармація".

Починаючи з 2004 р. у Херсонському базовому медичному коледжі на спеціальності "Фармація" проводиться комплексний кваліфікаційний екзамен в два етапи: теоретична частина (комп’ютерне тестування) та практична частина (демонстрування засвоєних практичних навиків).

Студенти коледжу та студентські сім'ї мають змогу відпочивати зі своїми дітьми в курортному місті Скадовську Херсонської області та на базі відпочинку  Обласної організації "Інваспорт",  розташованій на березі  Дніпра у приміській зоні.

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня