Стоматологія ортопедична.

"Стоматологія – це наука, що вимагає високого мистецтва".

Підготовка спеціалістів зі спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична"  в коледжі розпочалась у 1937 р. на курсах при Херсонській фельдшерсько-акушерській школі, які проіснували 2 роки. Відділення, як структурний підрозділ Херсонського базового медичного коледжу, починаючи з 1960 року здійснює підготовку – зубних техніків.

З 1978 року, зважаючи на високий рівень матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу та за вказівкою Міністерства охорони здоров’я України, в коледжі додатково відкриваються групи для осіб з вадами слуху за фахом "зубний технік".

Реформа медичної освіти в Україні передбачає навчання зубного техніка нового типу – високопрофесійного та конкурентоздатного на ринку стоматологічних послуг. Професійні якості зубного техніка потребують від нього уміння поєднувати теоретичні знання із практичними навичками, приймати професійні рішення, вирішувати конкретні виробничі питання. 

Всі викладачі, які працюють на відділенні, висококваліфіковані спеціалісти переважно вищої та першої категорії. 

На відділенні "Стоматологія ортопедична" зі студентами з вадами слуху працюють 11 перекладачів-дактилологів, з яких 5 педагоги-дефектологи. Вони ведуть переклад кожного заняття жестовою мовою, проводять індивідуальні заняття з кожним студентом, займаються трудовою і соціальною реабілітацією студентів з вадами слуху.

Практичні заняття на зуботехнічному відділенні проводятьсяв 10 спеціально обладнаних лабораторіях, вони оснащені всім необхідним обладнанням.

Роботу зуботехнічних лабораторій і кабінетів забезпечують 3 лаборанти – зубні техніки. Крім того, використовуються  кабінети і лабораторії коледжу,  кабінети гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових дисциплін. 

Спеціальність "стоматологія ортопедична" має три витоки – наука, мистецтво та ремесло. Природа дивовижна та неповторна! Вміння бачити, усвідомлювати і відтворювати – це основні якості, котрі необхідно постійно розвивати. Відновлення анатомічної форми зубів, конструювання зубних рядів – це процес творчій. Зубний технік повинен вивчати закони природи, мистецтва, біомеханіки та розвивати придбанні знання.

Новини коледжу

Читати усі новини

Оголошення

усі оголошеня