Лабораторна діагностика

Підготовка спеціалістів зі спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" в коледжі розпочалась у 1937 році.

Випускники коледжу успішно працюють у лікувально-профілактичних закладах міста,Херсона, Херсонської області, України та за її межами.

Всього на спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" (денна форма навчання) станом на 01.10.2012 р. навчається 94 студенти, з яких 73 за державним замовленням та 21 на контрактних умовах.

Випусковою є циклова комісія санітарно-гігієнічних та лабораторних дисциплін.

Перспективою розвитку навчально-виховного процесу Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради та спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації лаборантів з питань організаційної, адміністративно-господарської та санітарно-гігієнічної роботи в лікувально-профілактичних установах, а також у системі сімейної медицини в області та на Україні.

Якісна підготовка фахівців зі спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" орієнтована на чинні стандарти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам.

Прийом студентів на спеціальність 5.12010201 "Лабораторна діагностика" здійснювався відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

Формування контингенту студентів  за спеціальністю 5.12010201 "Лабораторна діагностика" у Херсонському базовому медичному коледжі Херсонської обласної ради проводиться шляхом профорієнтаційної роботи персоналом та студентами коледжу серед учнів навчально-виховних закладів та молоді Херсона і Херсонської області.

Контингент студентів спеціальності 5.11010201 “Лабораторна діагностика” формується, в основному, з випускників Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та АР Крим.

Загальний конкурс по спеціальності за останні три роки залишається достатньо високим і має тенденцію до збільшення:

 • 2010 рік – 2,2;
 • 2011 рік – 3,1;
 • 2012 рік – 1,6 на одне планове місце.

Враховуючи потребу у лаборантах медичних для Херсонської області, плани прийому за державним замовленням  щорічно переглядаються, узгоджуються з Управлінням охорони здоров'я Херсонської ОДА і передаються на затвердження до МОЗ України. За останні три роки вони становили:

 • 2010 рік – 20 осіб;
 • 2011 рік – 25 осіб;
 • 2012 рік – 25 осіб.

Загальна тижнева завантаженість студентів не перевищує 54 години, із них 30 годин відведено на аудиторні заняття, 

24 години – на самостійну позааудиторну роботу студентів.

Спеціальність працює за 6-денним робочим тижнем.

Для проведення теоретичних і практичних занять на спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" у навчальних корпусах коледжу та на практичних базах використовуються
22 кабінети і лабораторії, обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог

Державна атестація випускників проводиться згідно з нормативними документами, визначеними освітньо-професійною характеристикою і освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика".

Починаючи з 2004р. у Херсонському базовому медичному коледжі зі спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" проводиться комплексний кваліфікаційний екзамен у два етапи: теоретична частина (комп’ютерне тестування) та практична частина (демонстрування засвоєних практичних навиків).

Коледж забезпечує першим робочим місцем випускників бюджетної форми навчання на 100%. Враховуючи постійно зростаючу потребу у фахівцях-лаборантах міста та області надається можливість працевлаштування випускникам-контрактникам (у межах 60-70%).

Студенти коледжу та студентські сім'ї мають змогу відпочивати зі своїми дітьми на базі відпочинку  Обласної організації "Інваспорт",  розташованій на березі  Дніпра у приміській зоні. 

Новини коледжу

 • 02.10.17

  06 жовтня 2017 року 0 14.00 год. в обласному Палаці молоді відбудеться святкування 145 річниці навчального закладу. Запрошуємо випускників усіх років на День народження Alma mater.


  детальніше
 • 22.09.17
  19 вересня 2017 року бібліотекою Херсонського базового медичного коледжу був проведений черговий День інформації «Сторінками сучасних видань», під час якого відбувся відкритий перегляд навчальної, довідкової, художньої та краєзнавчої літератури (представлено 30 джерел).
  детальніше
Читати усі новини

Оголошення

 • Абітурієнтам2017 Абітурієнтам2017

  До уваги абітурієнтів!

  Особи, які досягли 14-річного віку, мають подавати до приймальної комісії документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України у формі ID картки) або свідоцтво про народження(згідно листа МОН України від 21.06.2017 №1/9-342)

  детальніше
усі оголошеня